Apel korisnicima

Apeliramo na potrošače Komunalnog d.o.o., koji koriste uslugu isporuke pitke vode s vodocrpilišta Banja (naselja:  Vrgorac, Banja, Orah, Prapatnice, Stilja, Kotezi, Kutac, Kokorići, Ravča, Višnjica, Kljenak, Duge Njive, Dubrava, Dragljane, Zavojane, Kozica, Rašćane, Župa i Vina) da potrošnju ENORMNIH KOLIČINA vode svedu na minimum kako ne bi došlo do prekida u vodoopskrbi zbog nemogućnosti isporuke tolike količine vode. Molimo za razumijevanje i zahvaljujemo na suradnji.

S poštovanjem

Komunalno d.o.o.

Skip to content