Važna obavijest

Obavještavamo cijenjene potrošače koji koriste uslugu isporuke vode s izvorišta Butina“ (naselja: Dusina,Podprolog, Veliki Prolog, Umčane, Draževitići, Otrić – Seoci, Kobiljača, Staševica, Spilice i Crpala) da je, zbog suše koja traje već duže vrijeme, došlo do znatnog smanjenja hidrološkog minimuma na vodocrpilištu Butina, što za posljedicu ima povećane vrijednosti sulfata u vodi za ljudsku potrošnju. Povećana vrijednost sulfata predstavlja prirodnu pojavu kod krškog tipa tla koja je posljedica geoloških karakteristika tla s kojim voda dolazi u doticaj. Krško tlo bazira se poglavito na stijenama vapnenca, no ukoliko je u sadržaju tla prisutna količina magnezijevih i kalcijevih sulfata (karakteristično za ovo područje), koncentracija sulfata biti će zamjetnija nego kod tipičnih vapnenačkih tala.  Tijekom ljetnih i ranih jesenskih mjeseci dolazi do smanjenja hidrološkog minimuma vode na izvorištu Butina što za posljedicu ima veću mineralizaciju. Uzimajući u obzir povećanu mineralizaciju i geološki sastav tla  s kojim voda dolazi u doticaj, sasvim je razumljiva pojava povećane koncentracije  sulfata u vodi. Prilikom pojave odstupanja sulfata od M.D.K. definiranih Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017 i 39/20) zatraženo je mišljenje od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije (NZZJZSDŽ) o procjeni rizika za zdravlje ljudi zbog povećanog sadržaja sulfata u kojem je definirano da nema rizika za zdravlje potrošača kod utvrđenog stupnja odstupanja, ali se zbog mjera prevencije ne preporuča korištenje vode za piće za malu djecu (do 3 godine starosti), starije i imunoinsuficijentne osobe (osobe oslabljenog imuniteta).

Djelatnici trgovačkog društva Komunalno d.o.o.  kontinuirano prate situaciju te će javnost na vrijeme biti informirana o svim budućim koracima.

Zahvaljujemo na razumijevanju

Komunalno d.o.o. Vrgorac

Skip to content