Komunalno d.o.o. Vrgorac potpisalo ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

14.ožujka 2024. u Centru za gospodarenje otpadom Biljane Donje, Zadar održano je svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Svečanom potpisivanju su prisustvovali premijer Andrej Plenković, ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, dok je ugovor za Komunalno d.o.o. potpisao direktor Alen Govorko.

Ukupna vrijednost potpisanog ugovora za izgradnju sustava javne vodoopskrbe je 1.342.647,60 € od čega se 1.342.647,60 € (80 %) sufinancira iz sredstava NPOO, dok preostalih 335.661,90 € u jednakim udjelima financiraju Hrvatske vode (167.830,95 €) i Komunalno d.o.o. (167.830,95 €).

Projekt izgradnje sustava javne vodoopskrbe Komunalnog d.o.o.  se sastoji od 3 projektna elementa odnosno tri različite DMA zone:

  1. Rekonstrukcija i zamjena opreme u crpnoj stanici Dragljane i vodospremi Dragljane (Procijenjena vrijednost radova za navedenu DMA zonu  iznosi 673.186,50 €).
  2. Rekonstrukcija i zamjena opreme u crpnoj stanici Zavojane i vodospremi Zavojane (Procijenjena vrijednost radova za navedenu DMA zonu  iznosi 463.711,50 €).
  3. Rekonstrukcija i zamjena opreme u crpnoj stanici Lukavac i vodospremi Veliki Prolog (Procijenjena vrijednost radova za navedenu DMA zonu  iznosi 541.411,50 €).

Realizacijom navedenih projekata će se osigurati:

  • Poboljšanje kvalitete vode za ljudsku potrošnju za više od 1000 stanovnika (projekt također ima doprinos i na stanovnike u FBiH) i osiguranje pouzdanosti isporuke zdravstveno ispravne vode na predmetnim područjima.
  • Budući da su trenutne potrošnje električne energije po m3 ispumpane vode znatno više od 0,6 kWh/m3 a očekivane vrijednosti nakon rekonstrukcije i zamjene opreme u svim objektima su oko 0,4 kWh/m3 vidljivo je da se očekuje smanjenje potrošnje električne energije koje će biti veće od 20 %.
  • Eliminiranje gubitaka vode u rekonstruiranim objektima.
  • Građevinskom rekonstrukcijom stvaranje preduvjeta za postavljenje fotonaponskih elektrana na objekte.
  • Uključivanje objekata CS Lukavac i VS veliki Prolog u nadzorno upravljački sustav.
  • Osiguravanje konstantnog nadzora vodoopskrbnog sustava sa ciljem pravovremenog djelovanja, a sve u svrhu očuvanja zdravstvene ispravnosti vode za piće, kontinuirane isporuke vode za piće ali i smanjenja potrošnje električne energije .
Skip to content