OSNOVNE INFORMACIJE

  1. POČETNA
  2. /
  3. O NAMA
  4. /
  5. OSNOVNE INFORMACIJE

Osobna iskaznica

NAZIV: KOMUNALNO d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda

SKRAĆENI NAZIV: KOMUNALNO d.o.o.

ADRESA: Težačka 8, 21276 Vrgorac

OIB: 22432106133

EUID: HRSR.060050905

Trgovačko društvo upisano je u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta 060050905

TEMELJNI KAPITAL: 311.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA: Grad Vrgorac, OIB: 81573770233, Vrgorac, Tina Ujevića 8 – jedini osnivač d.o.o.

ČLAN UPRAVE / DIREKTOR: Alen Govorko, dipl.oec.

BANKOVNI RAČUNI OTVORENI KOD

:

OTP banka d.d. Split IBAN: HR1624070001100581068

Erste Bank d.d. Rijeka IBAN: HR6324020061100996424

TELEFON: 021/674-377

E-MAIL: info@komunalno-vrgorac.hr

Nadzorni odbor

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Natalija Anđelić, OIB: 89580596484, Makarska, Zadarska 68

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA:

Drago Nosić, OIB: 45310613858, Vrgorac, Fra Ivana Rožića 12

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

Goran Vegar, OIB: 43744647303, Vrgorac, Hercegovačka 17

Goran Ćulav, OIB: 44690046284, Vrgorac, Hrvatskih iseljenika 26

Milivoj Dropulić, OIB: 42970203643, Veliki Prolog, Veliki Prolog 157

Skip to content