Saniranje i čišćenje bunara na izvorištu Banja

U razdoblju od 20.11-03. 12.2023. tvrtka T.D.I  90 d.o.o.  Zagreb je u suradnji s Komunalnim d.o.o.  provelo postupak saniranja i čišćenja dviju bušotina (bunara) na izvorištu Banja. Provedene su sljedeće radnje:

  • Video inspekcija samih bušotina bunara – kojom se utvrdilo stvarno stanje
  • metoda čišćenja: metodom “Hydropuls”
  • “Airlift” postupak, kojim se pomoću tzv. “Mamut pumpe” čiste nečistoće tj. Talog s dna bunara
  • Servis bunarskih pumpi od strane ovlaštene tvrtke

Čišćenje stijenki bunara metodom “Hydropuls” u kojem se postupak čišćenja provodi impulsnim generatorom. Stijenke bunara izlažu se kontroliranim udarima komprimiranog dušika koji izlaze iz impulsnog generatora u izrazito kratkom vremenskom intervalu (milisekunde). Brzina generiranih impulsa iznosi 2.000 m/s i moguće ju je regulirati u ovisnosti o stanju, materijalu i promjeru cijevi bunara. Impulsni generator je opremljen posebnim sistemom ventila koji je u mogućnosti otpuštati dušik pod visokim tlakom i prouzročiti promjenu stanja vode (tlak i brzina). Nagle (brze) promjene tlaka u tekućini uzrokuju kavitaciju. Pri naglom porastu tlaka dolazi do ukapljivanja mjehurića nastalog kavitacijom koji svojom aktivnošću utječu na trganje naslaga u bunarima pri čemu dolazi do slabljenja i otkidanje naslaga sa stijenki bunara.

Metoda “Hydropuls” odnosno ekspanzioni udari dušika djeluju i na sloj materijala (zemlje) s vanjske strane cijevi bunara (udarni valovi do r= 25m), što pospješuje i poboljšava ponovnu cirkulaciju u samom vodonosniku, odnosno znatno poboljšava dotok vode u samu cijev bunara. Nakon završetka čišćenja stijenki bunara prethodno opisanom metodom proveden je „airlift“ postupak kojim su se sve očišćenje naslage sa stijenki bunara kao i godinama taloženi materijal u oknima bunara pomoću mamut pumpi prikupljeni i izvučen na površinu.

Skip to content