Savjetovanje s javnošću – odluka o naknadi za razvoj

Uprava t.d. Komunalno d.o.o. iz Vrgorca, Težačka 8 (u daljnjem tekstu: Društvo) namjerava Skupštini Društva uputiti na donošenje prijedlog Odluke o naknadi za razvoj, temeljem čl. 23. Zakona o vodnim uslugama (NN, br. 66/19.).

Člancima 52. do 58. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN, br. 66/19. – u daljnjem tekstu: Zakon) propisana je obveza donošenja odluke o naknadi za razvoj, obveznici plaćanja naknade za razvoj, način obračuna i naplate, visina iste i svrha korištenja.

Odluka o naknadi za razvoj donosi se za razdoblje važenja Plana gradnje komunalnih vodnih građevina.

Cilj donošenja odluke o naknadi za razvoj je osiguranje sredstava za financiranje i sufinanciranje za gradnju komunalnih vodnih građevina, odnosno osiguranje sredstava za financiranje otplate zajmova i kredita za gradnju komunalnih vodnih građevina, a sve u svrhu obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje kako bi se osigurao njihov održivi razvitak i stalno povećanje kakvoće vodnih usluga.

Zakonske osnove su: Zakon o vodnim uslugama i Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva.

Prije donošenja odluke o naknadi za razvoj, a u skladu sa čl. 11. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13., 85/15. i 69/22.) otvaramo javno savjetovanje sa danom 15.05.2024. godine.

Pozivamo zainteresiranu javnost na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću prilikom donošenja Odluke o naknadi za razvoj na način da svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja pošalju najkasnije do 15.06.2024. godine, putem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću, na email: info@komunalno-vrgorac.hr

Izvješće o savjetovanju s javnošću koje će sadržavati zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi, izraditi će se najkasnije do 18.06.2024. godine i objaviti na internetskoj stranici www.komunalno-vrgorac.hr

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca. Anonimne, uvredljive i komentare koji nisu u skladu s prijedlogom Nacrta Odluke nećemo objavljivati.

Javni poziv-Odluka o naknadi za razvoj

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Odluka o naknadi za razvoj isporučitelja vodnih usluga Komunalno d.o.o.

Skip to content